NODIGE DOKUMENTE

Skakel ons asseblief, sodat ons verwys spesifiek na jou geval, kan baie spesifieke inligting oor watter dokumente is nodig van jou te voorsien.


In die algemeen word die volgende dokumente vereis:  • Paspoort of identiteitskaart

  • Vir Nie-EU-burgers: verblyfpermit Schengen visum of inskrywing stempel

  • Uitgebreide registrasiesertifikaat van die Bürgeramt

  • EVT. Sertifikaat van oplosbaarheid (indien beskikbaar).

  • As geskei / weduwee, bindende egskeidingsbevel / doodsertifikaat

  • Geboortesertifikate van SHARED kinders

Hoe vinnig wil jy trou?

oproep