DOGFENNAU ANGENRHEIDIOL

Ffoniwch ni fel y gallwn roi gwybodaeth benodol i chi am eich achos, gwybodaeth fanwl iawn am ba ddogfennau rydych eu hangen.


Yn gyffredinol, mae angen y dogfennau canlynol:  • Pasbort neu gerdyn adnabod

  • Ar gyfer dinasyddion y tu allan i'r UE: trwydded breswylio, fisa Schengen neu stamp mynediad

  • Tystysgrif gofrestru estynedig gan y Bürgeramt

  • Ymddiriedolaeth Cwm Elan. Tystysgrif hydoddedd (os yw ar gael).

  • Os ydych wedi ysgaru / gweddw, tystysgrif archddyfarniad terfynol / marwolaeth

  • Tystysgrifau geni plant RHANNOL

Pa mor fuan hoffech chi briodi? Gweler ein pecynnau priodas.

WhatsApp WhatsApp
galwad