ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας παράσχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την περίπτωσή σας, πολύ ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που χρειάζεστε.


Σε γενικές γραμμές, απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:  • Διαβατήριο ή ταυτότητα

  • Για πολίτες εκτός ΕΕ: ​​άδεια παραμονής, θεώρηση Σένγκεν ή σφραγίδα εισόδου

  • Εκτεταμένο πιστοποιητικό εγγραφής από το Bürgeramt

  • EVT. Πιστοποιητικό διαλυτότητας (εάν υπάρχει).

  • Εάν διαζευγμένος / χήρος, τελικό διάταγμα διαζυγίου / πιστοποιητικό θανάτου

  • Πιστοποιητικά γέννησης παιδιών SHARED

Πόσο σύντομα θα θέλατε να παντρευτείτε; Δείτε τα πακέτα γάμου μας.

WhatsApp WhatsApp
κλήση