ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας παράσχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την περίπτωσή σας, πολύ ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που χρειάζεστε.


Σε γενικές γραμμές, απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:  • Διαβατήριο ή ταυτότητα

  • Για τους μη ευρωπαίους πολίτες: άδεια παραμονής, θεώρηση Σένγκεν ή σφραγίδα εισόδου

  • Εκτεταμένο πιστοποιητικό εγγραφής από το Bürgeramt

  • EVT. Πιστοποιητικό διαλυτότητας (εάν υπάρχει).

  • Εάν διαζευγμένος / χήρος, τελικό διάταγμα διαζυγίου / πιστοποιητικό θανάτου

  • Πιστοποιητικά γέννησης παιδιών SHARED

Πόσο γρήγορα θα θέλατε να παντρευτείτε;

κλήση