مدارک مورد نیاز

لطفا با ما تماس بگیرید، به طوری که ما به خصوص در مورد شما اشاره شده است، می توانید اطلاعات بسیار خاص که در آن اسناد را از شما مورد نیاز است.


به طور کلی، اسناد زیر لازم است:  • گذرنامه یا کارت شناسایی

  • برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا: مجوز اقامت، ویزای شنگن و یا ورود به مهر

  • گواهی ثبت نام تمدید از Bürgeramt

  • EVT. گواهی حلالیت (در صورت موجود بودن).

  • اگر طلاق / بیوه، نظر قانونی الزام آور حکم طلاق / گواهی فوت

  • گواهی تولد کودکان مشترک

چقدر سریع می خواهید ازدواج کنید؟

پاسخ