مدارک مورد نیاز

لطفا با ما تماس بگیرید، به طوری که ما به خصوص در مورد شما اشاره شده است، می توانید اطلاعات بسیار خاص که در آن اسناد را از شما مورد نیاز است.


به طور کلی، اسناد زیر لازم است:  • گذرنامه یا کارت شناسایی

  • برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا: اجازه اقامت ، ویزای شینگن یا مهر ورود

  • گواهی ثبت نام تمدید از Bürgeramt

  • EVT. گواهی حلالیت (در صورت موجود بودن).

  • اگر طلاق / بیوه، نظر قانونی الزام آور حکم طلاق / گواهی فوت

  • گواهی تولد کودکان مشترک

دوست دارید چه زود ازدواج کنید؟ بسته های ازدواج ما را ببینید.

پاسخ