DOCUMENTOS NECESARIOS

En xeral, son necesarios os seguintes documentos:  • Pasaporte ou DNI

  • Para cidadáns non comunitarios: permiso de residencia, visado Schengen ou selo de entrada

  • Certificado de rexistro ampliado do Bürgeramt

  • EVT. Certificado de solubilidade (se está dispoñible).

  • Se divorciado / viudo, decreto de divorcio final / certificado de defunción

  • Certificados de nacemento dos nenos compartidos

En canto tempo che gustaría casar? Consulta os nosos paquetes de matrimonio premium: