Dokiman nesesè yo

Tanpri rele nou pou nou ka ba ou enfòmasyon espesifik sou ka ou, enfòmasyon trè presi sou ki dokiman ou bezwen.


An jeneral, dokiman sa yo obligatwa:  • Paspò oswa kat idantite

  • Pou sitwayen ki pa Inyon Ewopeyen: pèmi rezidans, changent viza oswa koupon pou antre

  • Pwolonje sètifika enskripsyon nan Bürgeramt la

  • Èv. Sètifika solubilite (si disponib).

  • Si divòse / vèf, final dekrè divòs / sètifika lanmò

  • Batistè pou timoun yo

Konbyen tan ou ta renmen marye? Gade pakè maryaj nou yo.

WhatsApp WhatsApp
rele