מסמכים נחוצים

אנא התקשרו אלינו, כל כך התייחסנו במיוחד במקרה שלך, יכול לספק מידע ספציפי מאוד על אילו מסמכים נדרשים ממך.


ככלל, המסמכים הבאים נדרשים:  • דרכון או תעודת זהות

  • עבור אזרחים שאינם אזרחי האיחוד האירופי: אשרת שהייה, אשרת שנגן או חותמת כניסה

  • תעודת רישום מורחבת מן Bürgeramt

  • EVT. תעודת מסיסות (אם זמינה).

  • אם גרושה / אלמנים, צו גירושין מחייב משפטית / תעודת פטירה

  • תעודות לידה של ילדים משותפים

כמה מהר אתה רוצה להתחתן?

שיחה