აუცილებელი დოკუმენტები

გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, ასე რომ, ჩვენ მოხსენიებული სპეციალურად თქვენს შემთხვევაში, შეუძლია ძალიან კონკრეტული ინფორმაციის, რა საბუთებია საჭირო თქვენგან.


ზოგადად, აუცილებელია შემდეგი დოკუმენტები:  • პასპორტის ან პირადობის მოწმობა

  • ევროკავშირის არაწევრი მოქალაქეებისთვის: ბინადრობის ნებართვა, შენგენის ვიზა ან შესვლის შტამპი

  • გაფართოებული სარეგისტრაციო მოწმობა Bürgeramt- ისგან

  • EVT. ხსნადობის სერტიფიკატი (თუ შესაძლებელია).

  • თუ განქორწინებული / ქვრივი, იურიდიულად სავალდებულო განქორწინების / გარდაცვალების მოწმობა

  • შარდის ბავშვების დაბადების მოწმობები

რამდენად მალე გსურთ დაქორწინება? იხილეთ ჩვენი საქორწინო პაკეტები.