აუცილებელი დოკუმენტები

გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, ასე რომ, ჩვენ მოხსენიებული სპეციალურად თქვენს შემთხვევაში, შეუძლია ძალიან კონკრეტული ინფორმაციის, რა საბუთებია საჭირო თქვენგან.


ზოგადად, აუცილებელია შემდეგი დოკუმენტები:  • პასპორტის ან პირადობის მოწმობა

  • ევროკავშირის მოქალაქეებისათვის: ბინადრობის ნებართვა, შენგენის ვიზა ან შესვლის ბეჭედი

  • გაფართოებული სარეგისტრაციო მოწმობა Bürgeramt- ისგან

  • EVT. ხსნადობის სერტიფიკატი (თუ შესაძლებელია).

  • თუ განქორწინებული / ქვრივი, იურიდიულად სავალდებულო განქორწინების / გარდაცვალების მოწმობა

  • შარდის ბავშვების დაბადების მოწმობები

რამდენად სწრაფად გსურთ დაქორწინება?

დარეკეთ