NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Kopumā ir nepieciešami šādi dokumenti:  • Pase vai personas apliecība

  • Trešo valstu pilsoņiem: uzturēšanās atļauja, Šengenas vīza vai ieceļošanas zīmogs

  • Bürgeramt paplašināta reģistrācijas apliecība

  • EVT. Šķīdības sertifikāts (ja pieejams).

  • Ja šķirts / atraitnis, galīgais laulības šķiršanas dekrēts / nāves apliecība

  • SHARED bērnu dzimšanas apliecības

Cik drīz jūs vēlētos apprecēties? Skatiet mūsu augstākās kvalitātes laulību paketes: