ҮҮРЭГ БАРИМТ БИЧИГ

Ерөнхийдөө дараах баримт бичиг шаардлагатай:  • Паспорт буюу үнэмлэх

  • ЕХ-ны бус иргэдийн хувьд: оршин суух зөвшөөрөл, Шенгений виз эсвэл нэвтрэх тамга

  • Bürgeramt-аас бүртгэлийн өргөтгөсөн сертификат

  • EVT. Уусмалын гэрчилгээ (боломжтой бол).

  • салсан бол / Бэлэвсэн, хуулийн дагуу заавал гэр бүл салалтын тогтоол / нас барсны гэрчилгээ

  • ХҮҮХДИЙН хүүхдийн төрсний гэрчилгээ

Та хэр хурдан гэрлэхийг хүсч байна вэ? Манай дээд зэргийн гэрлэлтийн багцуудыг харна уу: