NØDVENDIGE DOKUMENTER

Ring oss, så vi henvist spesielt til din sak, kan gi svært spesifikk informasjon om hvilke dokumenter som kreves fra deg.


Generelt kreves følgende dokumenter:  • Pass eller identitetskort

  • For ikke-EU-borgere: oppholdstillatelse, Schengen-visum eller innreisestempel

  • Utvidet registreringsbevis fra Bürgeramt

  • EVT. Løslighetsbevis (hvis tilgjengelig).

  • Hvis skilt / enke, endelig skilsmisse dekret / dødsattest

  • Fødselsattest av SHARED barn

Hvor snart vil du gifte deg? Se våre ekteskapspakker.

WhatsApp WhatsApp
samtale