DUKUMENTIYADA GAARKA AH

Fadlan na soo wac, sidaa darteed waxaan si gaar ah loo gudbiyaa kiiskaaga, ku siin kara macluumaad gaar ah oo ku saabsan taas oo lagaaga baahan yahay inaad ka documents.


Guud ahaan, dukumintiyada soo socota ayaa loo baahan yahay:  • Baasaboorka ama kaarka aqoonsiga

  • Muwaadiniinta aan ka tirsaneyn Midowga Yurub: sharciga deganaanshaha, fiisada Schengen ama shaambada soo gelida

  • Shahaadada diiwaangelinta ee dheeraadka ah ee Bürgeramt

  • EVT. Shahaadada (haddii la heli karo).

  • Haddii la furay / armalooyinka ah, sharci ahaan ku qabanaya amar furiinka / shahaadada dhimashada

  • Shahaadooyinka dhalashada ee caruurta SHARED

Imisa goor ayaad jeceshahay inaad guursato? Eeg xirmooyinka guurkayaga.

WhatsApp WhatsApp
Anrufen