தேவைகள் ஆவணங்கள்

எந்த ஆவணங்கள் உங்களுடன் இருந்து தேவைப்படுகிறது மிகவும் குறிப்பிட்ட தகவல்களை வழங்க முடியும் கொள்ளவும் எங்களுக்கு அழைப்பு, எனவே உங்கள் வழக்கு சிறப்பாக குறிப்பிடப்படுகிறது.


பொதுவாக, பின்வரும் ஆவணங்கள் தேவைப்படுகின்றன:  • பாஸ்போர்ட் அல்லது அடையாள அட்டை

  • ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அல்லாத குடிமக்களுக்கு: குடியிருப்பு அனுமதி, ஷெங்கன் விசா அல்லது நுழைவு முத்திரை

  • Bürgeramt இலிருந்து விரிவாக்கப்பட்ட பதிவு சான்றிதழ்

  • EVT. கரைதிறன் சான்றிதழ் (கிடைத்தால்).

  • விவாகரத்து / விதவை, இறுதி விவாகரத்து ஆணையம் / இறப்பு சான்றிதழ்

  • குழந்தைகளின் பிறந்த சான்றிதழ்கள்

எவ்வளவு விரைவில் நீங்கள் திருமணம் செய்ய விரும்புகிறீர்கள்? எங்கள் திருமண தொகுப்புகளைப் பாருங்கள்.

WhatsApp
WhatsApp
அழைப்பு