అవసరమైన పత్రాలు

సాధారణంగా, క్రింది పత్రాలు అవసరం:  • పాస్పోర్ట్ లేదా గుర్తింపు కార్డు

  • EU యేతర పౌరులకు: నివాస అనుమతి, స్కెంజెన్ వీసా లేదా ఎంట్రీ స్టాంప్

  • Bürgeramt నుండి విస్తృత నమోదు సర్టిఫికేట్

  • EVT. ద్రావణీయత యొక్క సర్టిఫికేట్ (అందుబాటులో ఉంటే).

  • విడాకులు / వితంతువులు, ఆఖరి విడాకుల డిక్రీ / డెత్ సర్టిఫికేట్

  • షేర్డ్ పిల్లల పుట్టిన ధృవపత్రాలు

మీరు ఎంత త్వరగా పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు? మా ప్రీమియం వివాహ ప్యాకేజీలను చూడండి: