เอกสารที่จำเป็น

กรุณาโทรหาเราเพื่อให้เราสามารถให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับกรณีของคุณข้อมูลที่แม่นยำมากเกี่ยวกับเอกสารที่คุณต้องการ


โดยทั่วไปเอกสารดังต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้:  • หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน

  • สำหรับพลเมืองนอกสหภาพยุโรป: ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่วีซ่าเชงเก้นหรือตราประทับการเข้าเมือง

  • ใบรับรองการลงทะเบียนเพิ่มเติมจากBürgeramt

  • EVT หนังสือรับรองการละลาย (ถ้ามี)

  • หากหย่า / เป็นม่ายใบรับรองการหย่าครั้งสุดท้าย / ใบมรณะบัตร

  • สูติบัตรของเด็ก SHARED

คุณอยากแต่งงานเร็วแค่ไหน? ดูแพ็คเกจแต่งงานของเรา

WhatsApp WhatsApp
โทรศัพท์