MGA DOKUMENTO NA KAILANGAN

Mangyari lamang na tumawag sa amin, kaya kami ay tinutukoy lalo na sa iyong kaso, ay maaaring magbigay ng tunay tiyak na impormasyon sa kung aling mga dokumento ay kinakailangan mula sa iyo.


Sa pangkalahatan, ang mga sumusunod na dokumento ay kinakailangan:  • Pasaporte o kard ng pagkakakilanlan

  • Para sa mga mamamayan na hindi EU: permit sa paninirahan, Schengen visa o entry stamp

  • Pinalawak na sertipiko ng pagpaparehistro mula sa Bürgeramt

  • EVT. Certificate of solubility (kung magagamit).

  • Kung diborsiyado / byuda, ligal na nagbubuklod na divorce decree / death certificate

  • Mga sertipiko ng kapanganakan ng mga bata na SHARED

Gaano ka kadali nais mong magpakasal? Tingnan ang aming mga package sa kasal.

tawag