TÀI LIỆU CẦN THIẾT

Vui lòng gọi cho chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cụ thể về trường hợp của bạn, thông tin rất chính xác về những tài liệu bạn cần.


Nói chung, các tài liệu sau là bắt buộc:  • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân

  • Đối với công dân không thuộc EU: giấy phép cư trú, thị thực Schengen hoặc con dấu nhập cảnh

  • Giấy chứng nhận đăng ký mở rộng từ Bürgeramt

  • EVT. Giấy chứng nhận độ hòa tan (nếu có).

  • Nếu ly hôn / góa chồng, quyết định ly hôn cuối cùng / giấy chứng tử

  • Giấy khai sinh của trẻ em CHIA SẺ

Bạn muốn kết hôn sớm bao lâu? Xem các gói hôn nhân của chúng tôi.