ĐT: 030-30824619 hoặc ĐT: 0045-58595849 - E-mail: kontakt@expressheirat.com

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúng tôi luôn sẵn sàng cho mọi câu hỏi liên quan cụ thể đến trường hợp của bạn. Chúng tôi mở cửa hàng ngày từ 8-21 và luôn có sẵn qua điện thoại và e-mail. Liên hệ với chúng tôi với sự tự tin. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong các nghi lễ đám cưới ở Đan Mạch và có thể giúp đỡ trong hầu hết các trường hợp.

Điền vào mẫu liên lạc

cuộc gọi