ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ

ກະລຸນາໂທຫາພວກເຮົາດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ທ່ານມີຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບກໍລະນີຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບເອກະສານທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.


ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຕ້ອງມີ:  • ບັດປະຈໍາຕົວຫຼືບັດປະຈໍາຕົວ

  • ສຳ ລັບພົນລະເມືອງທີ່ບໍ່ແມ່ນ EU: ໃບອະນຸຍາດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ວີຊ່າ Schengen ຫຼືບັດເຂົ້າ

  • ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກBürgeramt

  • EVT. ໃບຢັ້ງຢືນການລະລາຍ (ຖ້າມີ).

  • ຖ້າຫາກຖືກຢ່າຮ້າງ / widow, ໃບອະນຸຍາດເສຍຊີວິດ / ການເສຍຊີວິດສຸດທ້າຍ

  • ໃບຢັ້ງຢືນການເກີດລູກຂອງເດັກນ້ອຍ

ເຈົ້າຢາກແຕ່ງງານໄວເທົ່າໃດ? ເບິ່ງຊຸດແຕ່ງງານຂອງພວກເຮົາ.

WhatsApp WhatsApp
ໂທ