वैकल्पिक डकुमेन्ट

कृपया जो मा कागजातहरू तपाईंबाट आवश्यक धेरै विशेष जानकारी प्रदान गर्न सक्छन् हामीलाई कल, त्यसैले हामी आफ्नो मामला गर्न विशेष उल्लेख।


सामान्यमा, निम्न कागजात आवश्यक पर्दछ:  • पासपोर्ट वा पहिचान कार्ड

  • गैर EU नागरिकहरूको लागि: निवास अनुमति, शेंग्गा भिसा वा प्रवेश टिकट

  • बर्गरमटबाट विस्तारित दर्ता प्रमाणपत्र

  • EVT। घुलनशीलता प्रमाणपत्र (उपलब्ध भएमा)।

  • यदि तलाक / विधवा, अन्तिम तलाक निर्णय / मृत्यु प्रमाण पत्र

  • SHARED बच्चाहरूको जन्म प्रमाणपत्र

तपाईलाई विवाहित गर्न कति चाँडै चाहानुहुन्छ?

कल