POTREBNÉ DOKUMENTY

Zavolajte nám, aby sme vám mohli poskytnúť konkrétne informácie o vašom prípade, veľmi presné informácie o tom, ktoré dokumenty potrebujete.


Vo všeobecnosti sa vyžadujú tieto dokumenty:  • Cestovný pas alebo preukaz totožnosti

  • Pre občanov tretích krajín: povolenie na pobyt, schengenské vízum alebo vstupná pečiatka

  • Rozšírené registračné osvedčenie Bürgeramt

  • EVT. Osvedčenie o rozpustnosti (ak je k dispozícii).

  • Ak je rozvedený / ovdovený / á, konečné rozhodnutie o rozvode / úmrtný list

  • Rodné listy ZDRUŽENÝCH detí

Ako skoro by ste sa chceli oženiť? Prezrite si naše manželské balíčky.

volanie